Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5003 Hallinto-oikeus, Aineopinnot III 10 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Heikki Kulla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään hallinto-oikeuden historiallisista ja teoreettisista lähtökohdista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentittävän kirjallisuuden yhteismäärä valinnan mukaan noin 1 400 sivua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Tiihonen & Tiihonen: Suomen hallintohistoria tai Torvinen: Valtioneuvoston historia 1917 - 1966 I, s. 1 - 272 taikka Tyynilä: Senaatti tai Willgren: Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava hallintohistoriallinen teos
  2. Eckhoff & Smith: Forvaltningsrett tai Bohlin - Warnling-Nerep: Förvaltningsrättens grunder tai Marcusson (red.): God förvaltning taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava pohjoismainen hallinto-oikeuden yleisteos
  3. Nedjati & Trice: English and Continental Systems of Administrative Law tai Yardley: Principles of Administrative Law tai Cane: Administrative Law tai Wade - Forsyth: Administrative Law tai Leyland & Woods (ed.): Administrative Law. Facing the Future tai Funk & Seamon: Administrative Law tai Maurer: Allgemeines Verwaltungsrecht tai Rivero - Waline: Droit administratif tai Autin - Ribot: Droit administratif général taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava ulkomainen hallinto-oikeuden yleisesitys
  4. Ladeur (ed.): The Europeanisation of Administrative Law tai Schmidt - Assmann & Hoffmann - Riem (Hrsg.): Strukturen des Europäischen Verwaltungsrecths tai Schwarze (Hrsg.): Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss (on myös englanninkielisenä) tai Hartley: Foundations of European Community Law tai Joerges & Dehousse: Good Governance in Europe's Integrated Market tai Marcou (dir.): Les mutations du droit de l'administration en Europe taikka Reichel: God förvaltning i EU och i Sverige.
  5. Galligan: Discretionary Powers tai Luhmann: Legitimation durch Verfahren tai Mayntz: Soziologie der öffentlichen Verwaltung tai Simon, Smithburg & Thompson: Public Administration tai Thieme: Verwaltungslehre taikka jokin muu kuulustelijan kanssa sovittava hallinto-opillinen yleisesitys

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
1. HALLINTO-OIKEUS (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto