Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5009 Eurooppaoikeus, Aineopinnot III 8 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopinnot II eurooppaoikeudesta; aineopinnot II pitää kokonaisuudessaan olla hyväksytysti suoritettu ennen aineopinnot III suorittamista.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot III muodostuu oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen kirjatentistä. Oppimateriaalit ja tenttipäivät noudattavat oikeustieteellisen tiedekunnan vastaavaa kurssia. Opiskelijalle syntyy kattava ja syvällinen käsitys eurooppaoikeuden evoluutiosta, luonteesta ja keskeisistä ajankohtaisista kysymyksistä. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät erityisesti EU:n instituutioihin, EU-oikeuden tarjoamiin oikeuskeinoihin ja sisämarkkinoihin.

Sisältö

- Integraation kehitys
- Instituutiot ja lainsäädäntö
- Välitön oikeusvaikutus, etusija ja jäsenvaltion vastuu
- Perusoikeudet
- EU:n tuomioistuin
- Sisämarkkinat ja EU:n kansalaisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisen tentin oppimateriaali (vastaten vaativuudeltaan ja sivumäärältään 8 op):

Oppimateriaalit ovat samat kuin oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen kirjatentissä. Ks. oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen vaatimukset. Kirjatentissä ei voi suorittaa teoksia, jotka on aiemmin tenttinyt eurooppaoikeuden Aineopinnot I- tai II-opintojaksoissa. Tentittävästä kirjallisuudesta on sovittava tarkemmin eurooppaoikeuden professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
3. EUROOPPAOIKEUS (Oikeustieteen opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto