Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5011 Valtiosääntöoikeus, Aineopinnot II 8 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veli-Pekka Viljanen

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

-

Toteutustavat

Huom. kuulustelujen ajankohdat kuten Aineopinnot I

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jyränki: Valta ja vapaus (3. p., 2003)

2. Viljanen: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset (2001)

3. Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli (2010)

4. Länsineva: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet (2002) tai Keravuori-Rusanen: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä (2008) tai Hoikka: Sananvapaus Euroopan unionin oikeudessa (2009)

Kuulustelijan kanssa voidaan sopia opiskelijan suuntautumisen mukaan muistakin vastaavista teoksista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
4. VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto