Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1013 Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Anne Alvesalo-Kuusi, tutkijatohtori Heini Kainulainen

Yleiskuvaus

Oikeussosiologia on oikeudellisten ilmiöiden tarkastelua yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ja kriminologia puolestaan rikollisuuden ja rikoskontrollin monitieteistä tutkimusta. Koska oikeussosiologia ja kriminologia ovat osittain päällekkäisiä aloja ja jakavat samantyyppiset menetelmät, opetetaan näitä oppiaineita yhdessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja tiedonintressit. Opiskelija saa yleiskäsityksen näiden tutkimusalojen menetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista oikeustieteessä. Oppiaineessa on mahdollisuus hakeutua alan kansainvälisiin koulutusohjelmiin, jotka otetaan erikseen sovittavalla tavalla huomioon oikeussosiologian ja kriminologian opinnoissa.

Sisältö

Oikeussosiologia ja kriminologia tieteenä
Oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat
Oikeussosiologian ja kriminologian soveltaminen käytäntöön
Kriminaalipolitiikan ajankohtaiskysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Alvesalo, Anne – Ervasti, Kaijus (2006) Oikeus yhteiskunnassa – näkökulmia oikeussosiologiaan. Helsinki: Edita. (s. 1-55, 124-153)

Phillips, N. D. & Strobl, S. (2006): Cultural criminology and kryptonite: Apocalyptic and retributive constructions of crime and justice in comic books, Crime, Media, Culture 2(3): 304-331. Saatavilla Nelli-portaalin kautta: http://cmc.sagepub.com/content/2/3/304.abstract

Lappi-Seppälä, Tapio (2006) Rikollisuus ja kriminaalipolitiikka. Helsinki: Forum Iuris.(poislukien sivut 88-155)

Honkatukia, Päivi (2011) Heikoimpien asialla? Rikosten uhrien parissa työskentelevien näkemyksiä haavoittuvuudesta. Oikeus 2011/2 s. 199-217. Saatavissa Edilex -palvelusta: http://edilex.fi/oikeus/7867.pdf

Korander, Timo (2004) Poliisikulttuuri – poliisiammatin ja -tutkimuksen väline. Oikeus 2004/1, s. 4-24,

Saatavilla Edilex -palvelusta: http://www.edilex.fi.ezproxy.utu.fi:2048/lakikirjasto/3674.pdf

Estrada, Felipe, Flyghed, Janne, Nilsson, Anders, Bäckman, Karin (2014) Why are occupational safety crimes increasing? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention

Saatavilla Nelli-portaalin kautta: http://www.tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=scri20#.UwNO0neVor0

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Aineopinnot I (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto