Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSV6011 PSV2 Kokous- ja neuvottelutaito 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Katja Nordvall
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Edellyttää PSV1-kurssin suorittamista

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia aktiivisena vaikuttajana neuvotteluissa ja palavereissa sekä osaa soveltaa kokoustekniikkaa osallistujana ja puheenjohtajana. Hän tunnistaa tehokkaan palaverin osatekijät sekä osaa arvioida ryhmän päätöksentekoa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kokouskäytänteisiin ja neuvottelujen käymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 21 t 0 t

Pienryhmäopetus (1 ryhmä)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti 2. luentokerralla, kokouskäynti, neuvotteluanalyysi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. MIETTINEN, SAMI; TORKKI, JUHANA, Neuvotteluvalta. WSOY, Helsinki 2009 (oheislukemisto)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet