Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSV6018 PSVE Suomen kielen ja talouselämän viestinnän itsenäiset opinnot 1–5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyminen tiettyyn kielen tai viestinnän aiheeseen.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa tenttimällä (varsinkin 1 op), mutta myös vaihtelevin tavoin, kuten kirjoittamalla esseen, laatimalla selvityksen tai muulla teoriaa ja käytäntöä yhdistävällä tavalla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Sovittava opettajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa tenttimällä (varsinkin 1 op), mutta myös vaihtelevin tavoin, kuten kirjoittamalla esseen, laatimalla selvityksen tai muulla teoriaa ja käytäntöä yhdistävällä tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opinnon voi suorittaa kahdessa osassa, eri tutkintoihin, kuitenkin yhteensä enintään 5 op laajuisena. Suoritusta ei voi tehdä aiheesta, josta on jo tehnyt muun opinnon. Lisätiedot Suomen kielen ja talouselämän viestinnän intranetsivulta (SV10/PSVE): https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/kielet-ja-liikeviestinta/oppiaineet/suomen-kieli-ja-viestinta/opintojaksot/Sivut/SV10.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet