Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYES1004 PES1b Espanjan maantuntemus 1 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PES1a jatkokurssi tai vastaavat taidot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Espanjan taloudesta, yhteiskunnasta ja elintavoista. Hän osaa kertoa espanjaksi paitsi Espanjasta myös omasta kotimaastaan. Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan edellytyksiä mielekkääseen keskusteluun ja ajatuksenvaihtoon espanjakielisten kanssa. Taso A2.

Sisältö

Perusasiat Espanjan maantiedosta ja eri alueista ja niiden tyypillisimmistä piirteistä sekä yhteiskunnasta yleensä. Kielellisissä rakenteissa keskitytään erilaisten numeeristen tietojen ilmaisemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t

2-4 viikkotuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tunneilla 80 %:n läsnäolo; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. periodi III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet