Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYES1009 PES6 Liikekielen rakenteet 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopinnot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa pakollisilla perusopintojaksoilla oppimiaan keskeisiä rakenteita. Opintojakson suoritettuaan hän pystyy tuottamaan virheettömämpää ja idiomaattisempaa kirjoitettua kieltä.
Taso B1

Sisältö

Harjoitellaan keskeisiä kielioppirakenteita. Opiskelijat pitävät lyhyitä esityksiä eri kielioppiaiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 28 t

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Harjoitustyöt, osallistuminen kontaktiopetukseen, suullinen ja kirjallinen esitys ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV
EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Acierto, Otava. Posio Pekka, Niemi Anne (2014) 9789511270089

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet