Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYES1010 PES7 Prensa Económica 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopinnot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu espanjankielisten maiden talouselämän ajankohtaisiin ilmiöihin ja viikoittain käsiteltävien artikkelien avulla oppii artikkeleissa käytettävää sanastoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa talouselämän tapahtumista käyttäen oppimaansa sanavarastoa. Taso B1

Sisältö

Opintojaksolla tehdään viikoittain artikkeleihin liittyviä tehtäviä ja keskustellaan niistä. Opiskelija perehtyy itsenäisesti yhteen artikkeliin ja esittelee sen ryhmälle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 28 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tunnilla jaettavat ajankohtaiset artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet