Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYRA0001 PRA0a Ranskan alkeet 1 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee ranskan ääntämyksen kommunikoimiseen riittävällä tarkkuudella sekä ääntämisen ja oikeinkirjoituksen välisen yhteyden. Opiskelija hallitsee erilaisia jokapäiväisiä kohteliaisuusmuotoja ja osaa käyttää niitä kohdekielen kulttuurin edellyttämällä tavalla. Hän selviytyy yksinkertaisista tilanteista (ostostilanteet, hotellihuoneen varaaminen ja puhelinfraasit) ja osaa kertoa joitain asioita itsestään ja perheestään. Taso A1.

Sisältö

Tärkeimmät peruskielioppirakenteet (esim. verbien preesens, artikkelit, yksikkö-monikko, kysymys- ja kieltolauseet, persoonapronominit ja perussanat (esim. viikonpäivät, kuukaudet ja kellonajat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t

4 viikkotuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tunneilla 80 %:n läsnäolo; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä. Vapaaehtoinen välikoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. periodit I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Parfait! 1, Ranskaa aikuisille. Otava. Martikainen, Tiina; Mäkelä, Marjaana (2008), 9789511221821. (Kappaleet 1-6)

Opettajan jakama lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet