Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYRA0002 PRA0b Ranskan alkeet 2 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijan ääntäminen on varmempaa ja kirjoittaminen ymmärrettävää. Opiskelija osaa asioida kahvilassa ja ravintolassa, vuokrata auton tai asunnon, kertoa säästä ja harrastuksistaan. Lisäksi opiskelija osaa kertoa matkoista ja niiden suunnittelusta. Taso A1.

Sisältö

Epäsäännöllisiä verbejä preesensissä, passé composé, yksinkertainen futuuri, käskymuodot, partitiivinen artikkeli, demonstratiivipronominit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 50 t 0 t

4 viikkotuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennoilla 80 %:n läsnäolo; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä. Kurssilla vapaaehtoinen välikoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. periodit III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Parfait! 1, Ranskaa aikuisille. Otava. Martikainen, Tiina; Mäkelä, Marjaana (2008), 9789511221821. (Kappaleet 7-12)

Opettajan jakama lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet