Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYRA1008 PRA1a Ranskan jatkokurssi 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on ranskan alkeiskurssilla opittujen rakenteiden vahvistaminen ja kertaaminen. Opiskelija osaa kurssin jälkeen käyttää työelämän sanastoa, hallitsee keskeiset kohteliaisuusfraasit ja pystyy asioimaan ranskaksi erilaisissa tilanteissa. Hän oppii myös kertomaan yritystoiminnasta ranskaksi ja tutustuu ranskalaisiin tapoihin ja kulttuuriin. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee keskeisen sanaston ja peruskieliopin, ymmärtää yksinkertaista kirjoitettua ja puhuttua kieltä ja selviää arkielämän tilanteissa ranskankielisessä ympäristössä. Taso A2.

Sisältö

Kieliopissa menneen ajan aikamuodot (passé composé, imperfekti, suorat ja epäsuorat objektipronominit ja pronominit en ja y). Osaamistavoitteisiin liittyvä sanasto ja kommunikaatiotilanteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 50 t 0 t

4 viikkotuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin kahdella kuulustelulla (välikoe kurssin puolivälissä ja loppukoe) tai yhdellä koko kurssin kattavalla lopputentillä. Tunneilla 80 %:n läsnäolo; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Parfait! 2, Ranskaa aikuisille, Otava. Martikainen, Tiina; Lindgren, Olli-Pekka.

Opettajan jakama lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet