Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYRU1003 PRU1c Ekonomiska texter 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Tiina Kuovi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijoiden liike-elämän erikoiskielen tuntemusta tekstien ja harjoitusten avulla. Kurssin käytyään opiskelija pystyy mm. kuvailemaan yritysten toimintaa ja organisaatiota, Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja ulkomaankauppaa sekä kulttuurieroja. Taso B1-B2.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. liike-elämää, Suomen taloutta ja kulttuurieroja käsitteleviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

2 ryhmää

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tunneilla 80 %:n läsnäolo; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

2. vsk. periodit III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Opettajan määräämä materiaali, joka on saatavilla verkkolevyllä \\utu.fi\verkkolevyt\TSE-Opinto\Pori\2015-2016. Luentomateriaalit tulee olla 1. luentokerralla mukana tulostettuna.

Lisätietoja

Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä kaikki valituiksi tulleet eivät aina aloita kurssia. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet