Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYRU1006 PRU1t Affärskommunikation, täydentävä opetus 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Tiina Kuovi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lauseenmuodostuksen ja perusviestinnän kannalta oleellisen kieliopin parantaakseen suoritusmahdollisuuksiaan kaikille yhteisissä opintojaksoissa. Taso A2-B1.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan ruotsin keskeisiä rakenteita sekä laajennetaan taloussanaston osaamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tunneilla 80 %:n läsnäolo, ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-2. vsk. periodit I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Opintomoniste. Materiaali on saatavilla verkkolevyllä \\utu.fi\verkkolevyt\TSE-Opinto\Pori\2015-2016. Luentomateriaalit tulee olla 1. luentokerralla mukana tulostettuna.

Lisätietoja

Kurssia suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsin kieltä yo-kirjoituksissa tai joiden arvosana on alempi kuin magna cum laude approbatur. Kurssi tukee vahvasti ruotsin pakollisten opintojaksojen menestyksekästä suorittamista. Opintojakson voi sisällyttää ainoastaan KTK-tutkinnon valinnaisiin kieliopintoihin.

Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä kaikki valituiksi tulleet eivät aina aloita kurssia. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet