Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYRU1008 PRU6 Svenskt i Finland 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Tiina Kuovi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroavaisuudet, tuntea suomen-ruotsalaisuuden historiaa, suomenruotsalaisten väestö- ja elinkeinorakennetta, kulttuuria ja perinteitä ja oppia hyödyntämään tietoja myös liike-elämässä.

Sisältö

Suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroavaisuudet; suomen-ruotsalaisuuden historia; suomenruotsalaisten väestö- ja elinkeinorakenne, kulttuuri ja perinteet. Taso B2-C1

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t

14 h kontaktiopetusta. Lisäksi kolme opintokäyntiä ja kustannukseton kokopäivän ekskursio.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet