Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA0003 PSA0a Liikesaksan alkeet 1 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Liikesaksan alkeet 1 (PSA0a) muodostaa yhdessä Liikesaksan alkeet 2:n (PSA0b) kanssa opintokokonaisuuden, jonka suoritettuaan opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa, saksalaiseen arkipäivään kuuluvia kohteliaisuusilmauksia sekä liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä. Taso A1.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita (mm. substantiivien suku ja monikko, sijamuodot, pronomineja, sanajärjestys, modaaliapuverbit). Opiskelija osaa kertoa itsestään keskeisimmät arkielämän tilanteisiin liittyvät asiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Vapaaehtoinen välikoe kurssin puolivälissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. periodit I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Einverstanden! 1, OTAVA, Kudel, Pauli; Kyyhkynen Mari (2009) ISBN 9511189530

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet