Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA0004 PSA0b Liikesaksan alkeet 2 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Liikesaksan alkeet 2 (PSA0b) muodostaa yhdessä Liikesaksan alkeet 1:n (PSA0a) kanssa opintokokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti PSA0b-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee perusrakenteiden ja perussanaston lisäksi hieman vaativampaa yritykseen, messuihin yms. liike-elämän viestintätilanteisiin liittyvää liikekielen perussanastoa ja ymmärtää sekä kirjoitettua että puhuttua melko yksinkertaista yrityksen arkipäivään ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää kieltä. PSA0b:n jälkeen opiskelija jatkaa opintojaan tasolla PSA1Aa. Taso A1.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. adjektiivi attribuuttina ja predikatiivina, verbin taivutus perfektissä, imperfektissä ja pluskvamperfektissä, yhdysverbit, refleksiiviverbit, erityyppiset sivulauseet, komparatiivi ja superlatiivi, infinitiivilauseet, passiivi, suomen konditionaalin ilmaiseminen. Tilanteet: mm. puhelin-, ravintola- ja messutilanteita, kutsun esittäminen, Suomesta kertominen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Vapaaehtoinen välikoe kurssin puolivälissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. periodit III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Einverstanden! 2, OTAVA. Kudel, Pauli; Kyyhkynen, Mari (2007), 9511197789.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet