Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA1011 PSA1Aa Deutsch im Unternehmen 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee yrityksen arkipäivään, yrityksen esittelemiseen, messuihin ja yritysvierailuihin tarvittavaa sanastoa ja rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Taso A2.

Sisältö

Vieraiden vastaanottaminen, itsensä esittely, tervehdykset, yrityksen ja sen henkilöstön esittely, messuvalmistelut, messuille osallistuminen, yritysvierailu, Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmät, ansioluettelon laatiminen. PSA0-kurssilla opittujen perusrakenteiden kertausta tarpeen mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Vapaaehtoinen välikoe kurssin puolivälissä. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. periodi I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Einverstanden! 3, OTAVA. Kudel, Pauli; Kyyhkynen, Mari (2009) 9511211242

2. Luennoitsijan jakama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet