Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3013 PJOS3 Organisatorinen luovuus 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tomi Kallio
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee organisatorisen luovuuden teoreettisen perustematiikan ja siihen keskeisesti vaikuttavat tekijät. Hän tuntee ratkaisuja, joiden avulla voidaan edesauttaa luovuuden ilmenemistä organisaatioissa.

Sisältö

Organisatorisen luovuuden keskeiset teoreettiset aihepiirit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojaksoa ei voi suorittaa enää lukuvuoden 2014-2015 jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Zhou, Jing; Shalley, Christina, Handbook of Organizational Creativity. Taylor & Francis, Lontoo 2008.

2. Sternberg, Robert J., Handbook of Creativity. Cambridge University Press, Cambridge 2007.

3. Styhre, Alexander; Sundgren, Mats, Managing Creativity in Organizations: Critique and Practices. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P023013 PJOS3.

Opintojaksoa ei voi suorittaa enää lukuvuoden 2014-2015 jälkeen.

Johtamista ja organisointia pääaineena lukevat CBM-maisteriohjelman opiskelijat, joilta puuttuu pakollinen PJOS3, voivat suorittaa oman valinnan mukaan yhden johtamisen ja organisoinnin syventävän opintojakson.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet