Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3009 PJOS4 Syventävä erikoistumisjakso 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Aki Lehtivuori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemassaan johtamisen ja organisoinnin keskeisessä aihepiirissä.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy valitsemaansa johtamisen ja organisoinnin aihepiiriin kirjallisuutta hyödyntäen. Opiskelija valitsee yhden erityisteemoista A, B tai C ja suorittaa valitsemansa erityisteeman mukaisen kokonaisuuden itsenäisellä opiskelulla ja kirjatentillä.

Vaihtoehto A: Organisaatiot, johtaminen ja ympäristö
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä liiketoiminnan moninaisesta roolista luonnonympäristön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Vaihtoehto B: Johtajuus ja organisaatiopsykologia
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä johtajuuden psykologisesta ulottuvuudesta sekä ryhmädynamiikasta ja organisaatiokäyttäytymisestä.

Vaihtoehto C: Työhyvinvointi
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä työhyvinvoinnista ja sen merkityksestä organisaatiossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opiskelijan tulee mainita erikoistumisalueensa (A, B tai C) tentti-ilmoittautumisen lisätiedoissa.

Tentti suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa. Opiskelija ottaa yhteyttä vastuuopettaja Lehtivuoreen ja sopii tentin ajankohdasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehto A:n kirjallisuus:

1. Organisaatiot, johtaminen ja ympäristö: organisaatiotieteellisen ympäristötutkimuksen

ongelmista... , Kallio, Tomi J. (2004), 951-564-167-5.

2. Organizational change for corporate sustainability a guide for leaders and

change agents of the future. Dunphy, Dexter C.; Griffiths, Andrew & Benn, Suzanne

(2007),9780415393300.

3. Artikkelikokoelma, joka sisältää 12 tieteellistä aikakausikirja-artikkelia.

Vaihtoehto B:n kirjallisuus:

4. Positive organizational behavior. Sage. Nelson, D. & Cooper, C. Eds.(2007) 1412912121

5. Leader on the couch: A clinical approach to changing people and organizations.

John Wiley & Sons Ltd, San Francisco. Kets de Vries, Manfred F. R.

(2006), 0470030798.

6. Leadership theory and practice. Northouse, Peter G. (2004), 0-7619-2566-X.

Vaihtoehto C:n kirjallisuus:

10. Well-being, productivity and happiness at work. Palgrave Macmillan. Robertson, I. & Cooper, C. (2011) 0230249957

11. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa. Laine, Pertti (2013). Akateeminen väitöskirja 978-951-29-5569-5 (saatavana e-muodossa)

12. Tieteellisiä työhyvinvointia käsitteleviä artikkeleita. Ks. listaus moodlesta.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoilla.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P023009 PJOS4.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet