Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA2001 PSAm3 Kirjallinen ilmaisu 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Saksan pakolliset opintojaksot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius ilmaista itseään kirjallisesti arki- ja liike-elämän tavallisimmissa viestintätilanteissa. Taso B1-B2.

Sisältö

Kurssilla vahvistetaan kirjallisen ilmaisun kannalta keskeisiä kielioppirakenteita. Opiskelijat kirjoittavat viikoittain erityylisen tekstin. Aloituskerta pidetään ryhmäopetuksena, muuten kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 52 t

Aloitustapaamisen jälkeen kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodlessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. Ryhmä 1: periodit I-II, ryhmä 2: periodit III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet