Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA2006 PSA5 Ajankohtaisia teemoja 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius pitää esitelmiä saksan kielellä. Opiskelija pystyy myös laatimaan saksankielisen raportin valitsemastaan ajankohtaisesta aiheesta. Taso B1-B2.

Sisältö

Opiskelijat valmistelevat kirjallisen esitelmän valitsemastaan aiheesta ja pitävät sen suullisena esityksenä muille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Yksilökohtainen suullisen esitelmän pitäminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

3. vsk. periodi IV
EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016

Lisätietoja

Opintojakso PSA5 järjestetään vuorovuosina PSA6 kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet