Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA2007 PSA6 Deutschland aktuell 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija tuntee aihepiiriin liittyvää sanastoa ja osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti perustietoa Saksan maantiedosta, väestöstä, elinkeinoelämästä, poliittisesta järjestelmästä, taloudesta, Saksojen yhdistymisestä jne. Taso B1-B2.

Sisältö

Maantuntemuksen opintojakso, jossa tutustutaan Saksaan kohdemarkkina-alueena. Opintojaksoon sisältyy suullinen/kirjallinen harjoitustyö. Tarvittaessa rakenneharjoituksia ja käännöksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk periodi IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Opintojakso PSA6 järjestetään vuorovuosina PSA5 kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet