Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2006 PYJ6 Rahoitusoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Elina Väinölä-Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman ja vieraan pääoman rahoitusinstrumenttien oikeudelliset piirteet rahoitusstrategian kannalta.

Sisältö

Rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luotonannon säännöt pankin sekä asiakkaan näkökulmasta. Sijoitusviestinnän säännöt arvopaperien liikkeellelaskijan sekä ostajan näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rahoitusstrategia. Lauriala, Jari (2008), 978-951-0-33543-7.

2. Arvopaperimarkkinalaki. 5. uudistettu painos. Talentum, Helsinki. Parkkonen Jarmo, Mårten Knuts (2014). 978-952-14-2147-1.
- Saatavilla elektronisena kirjana: Suomenlaki.com (ISBN: 978-952-14-2148-8)

3. Luotto-oikeuden perusteet. Talentum: Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. Aurejärvi, Erkki; Hemmo, Mika (2004), 952-14-0781-6.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052006 PYJ6.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet