Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2005 PMA5 Markkinointitutkimus 5 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tapio Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opintojakson PMA5 Markkinointitutkimus suoritus rekisteröidään TY:n opintorekisteriin vasta, kun opintojaksot PTKMY2 Kuvaileva tilastotiede ja PTKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet on hyväksytysti suoritettu. Opiskelija toimittaa TTY:n opintosuoritusotteen opintotoimistoon vasta kun em. opintojaksot on rekisteröity.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä markkinointitutkimuksen merkityksen markkinointikentässä. Opiskelija tunnistaa markkinointitutkimuksen hyväksikäytön mahdollisuudet markkinoinnin ongelmienselvittämisessä ja ratkaisemisessa. Hän kykenee analysoimaan käytännön harjoituksia ja käytännön töitä. Opintojakson aikana opiskelija soveltaa kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksessa opiskelija ratkaisee todellisten asiakkaiden markkinointiongelmia, tunnistaa mahdollisuudet ja kehittää asiakkaille ratkaisumallin.

Sisältö

Markkinointitutkimuksen merkitys markkinointikentässä; markkinointitutkimuksen hyväksikäytön mahdollisuudet markkinoinnin ongelmien selvittämisessä ja ratkaisemisessa; kyselytutkimuksen hyödyntäminen ratkaisumallien luomisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sekä hyväksytyt harjoitukset, casetyöt ja muut käytännön harjoitustyöt.

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. Harjoituksissa on läsnäolopakko. Kurssilla käytetään Moodlea. Kurssilla tarvitaan tilastollisten menetelmien osaamista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. II ja IV periodit. Luennot II periodi ja harjoitukset IV periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Marketing Research with SPSS (8th edition tai uudempi). John Wiley & Sons Pte Ltd. McDaniel, Carl; Gates, Roger (2010), 978-0-470-41436-1.

2. Marketing Research. An Applied Orientation (6th edition tai uudempi). Pearson, London. Malhotra, Naresh (2010), 978-0-13-609423-4

3. Markkinointitutkimus, Tapio Salminen (Luentokalvot)

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-56400.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet