Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2030 PMA29 Tuotteiden arvoketjut ja verkostot 4 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä erilaisten tavaroiden, palvelujen ja digitaalisten tuotteiden jakelun ja saatavuuden ja tunnistaa, millaisia arvoketjuja ja -verkostoja erilaisten tuotteiden ja tarjoomien markkinointi, tuotanto ja globaali jakelu edellyttävät. Opiskelijat ymmärtävät yhden markkinoinnin tärkeimmän kilpailukeinon monimuotoisuuden ja kontekstisidonnaisuuden.

Sisältö

Luentojen, vierailuluentojen ja kirjallisuuden kautta perehdytään tuotteiden arvoketjujen ja -verkostojen merkitykseen yrityksen toiminnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 6 t
Itsenäinen työskentely 108 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Itsenäistä opiskelua 108 h. Luennot 8 h, verkkoluennot 6 h, harjoitukset 4 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti, verkkotehtävät ja valmistautuminen sekä osallistuminen harjoitustunneille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2 vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Marketing channels: a management view (7th ed.), Mason, South-Western College Pub, Rosenbloom, Bert (2004), 0-324-18693-2.

2. E-business And E-commerce Management (5th ed.), Pearson Education Limited, Chaffey, Dave,

3. Verkkomateriaalit luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet