Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI9216 J3 Tieteellinen kirjoittaminen 8 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen ja argumentoinnin sekä pystyy muotoilemaan tutkimustyönsä tavoitteet, sisällön ja tulokset loogiseksi tekstiksi.

Sisältö

Osallistuminen Publishing in English -kurssille tai itsenäinen ja/tai ohjattu työskentely
julkaisemalla tieteellisiä artikkeleja omasta tutkimusaiheesta

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssilla tehtävät harjoitustyöt tai julkaistavat artikkelit

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurihistorian jatko-opinnot (Kulttuurihistoria)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma