Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI9224 J5 Kulttuurihistorian teoriaan ja metodologiaan liittyvät opinnot 10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee omaa tutkimusaihettaan koskevan teoreettisen ja metodologisen keskustelun.

Sisältö

Osallistuminen erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin, joissa opiskelija esittelee tutki-mukseensa liittyviä teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä, sekä opetustehtävät ja aihepiiristä kirjoitetut artikkelit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Esitelmät, työpaperit, opetus, artikkelit, esseet

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksytty/hylätty tai 0–5

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurihistorian jatko-opinnot (Kulttuurihistoria)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma