Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI9902 J8 Lisensiaatintutkimus 90 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Professorit ja pääohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tutkimusongelman hahmottamiseen ja määrittelyyn, on perehtynyt hyvin omaan alaansa ja kykenee tarkastelemaan omaa tutkimustaan ja aiempaa tutkimusta kriittisesti. Hänellä on kyky soveltaa ja luoda tutkimusmenetelmiä, kyky analysoida laajaa aineistoa, tuottaa uutta tietoa ja kirjoittaa johdonmukainen, kriittinen analyysi, jonka näkemyksistä hän pystyy
käymään kriittistä keskustelua lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuudessa.

Sisältö

Opiskelija soveltaa jatko-opintojen aikana saamiaan kriittisiä valmiuksia laatimalla monografia- tai artikkelimuotoisen lisensiaatintutkimuksen ja puolustamalla näkemyksiään tarkastustilaisuudessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Monografia- tai artikkelimuotoinen lisensiaatintutkimus

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Seitsenportainen sanallinen arviointi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurihistorian jatko-opinnot (Kulttuurihistoria)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma