Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI9003 J9 Väitöskirja 180 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Professorit ja ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee haastavan tutkimusongelman hahmottamiseen ja määrittelyyn, on perehtynyt syvällisesti omaan alaansa, kykenee tarkastelemaan omaa tutkimustaan ja aiempaa tutkimusta kriittisesti sekä pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan useita vuosia kestävän tutkimushankeen. Hänellä on niin ikään kyky soveltaa ja luoda tutkimusmenetelmiä omaperäisesti, kyky analysoida laajaa aineistoa, tuottaa uutta tietoa ja kirjoittaa johdonmukainen, kriittinen analyysi sekä käydä teemastaan kriittistä tieteellistä keskustelua väitöstilaisuudessa.

Sisältö

Opiskelija soveltaa tutkimustyössään jatko-opintojen aikana saamiaan kriittisiä valmiuksia laatimalla monografia- tai artikkelimuotoisen väitöskirjan ja puolustamalla sitä julkisessa väitöstilaisuudessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Monografia- tai artikkelimuotoinen väitöskirja

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Seitsenportainen sanallinen arviointi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurihistorian jatko-opinnot (Kulttuurihistoria)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma