Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT2002 PKT4 Globalisaation talousteoria 5 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PKTY1 ja PKTY2 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen globalisaation kehitystä, syitä ja seurauksia. Opiskelija tuntee modernit kansainvälisen kaupan teoriat, taloustieteelliset perusteet kansainvälisesti suuntautuville tuotannollisille investoinneille, monikansallisille yrityksille sekä osaa arvioida käytännön kauppapolitikkaa ja EU-integraatiota taloudellisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisen kaupan talousteoriaan hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat absoluuttinen ja suhteellinen etu kansainvälisen kaupan selittäjänä, ricardolainen ja Heckscher-Ohlin-malli, ristikkäiskauppa, yritysten sisäinen kansainvälinen kauppa ja siirtohinnoittelu, kansainväliset pääomaliikkeet, monikansalliset yritykset, kaupanesteet, integraatioalueet (mm. EU ja Euro-alue) ja kauppapolitiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely, kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen opiskelu, kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraavat teokset luennoitsijan määräämin osin:

1. Economics (10th edition). McGraw-Hill, London. Begg, David; Vernasca, Gianluigi, Fischer, Stanley; Dornbusch, Rudiger (2011), 13 9780077129521.

2. International Economics, Theory & Policy (9th edition). Pearson, London. Krugman, Paul; Obstfeld, Maurice (2012), 13 9780273754091.

3. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso PKT4 vastaa opintojaksoja PKT7 (Kansainvälinen talous ja Euroopan integraatio) ja PKT14 (Kansainvälinen talous ja kansainvälinen juridiikka). Opiskelija, joka on suorittanut kyseiset opintojaksot, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustiede sivuaineena KTM (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet