Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR2007 PYR6 Kulttuuriyrittäjyys 3 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Ulla Hytti ja Lenita Nieminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija hahmottaa kulttuurialaa liiketoimintana ja ymmärtää kulttuurialan yritystoiminnan ja markkinoinnin ominaispiirteitä. Harjoitustehtävän tehtyään opiskelija osaa analysoida kulttuurialan yritysten liiketoimintana ja ymmärtää niiden liiketoiminnan kehittämisen ja suunnittelun kysymyksiä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan verkkoaineistojen perusteella kurssin keskeisiin sisältöihin. Kurssilla tehdään 2-3 opiskelijan ryhmissä toimeksiantoon perustuva projekti kulttuuriyrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Toteutustavat

Verkkokurssi. Kurssi vastaa 24 tunnin luento- ja case-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mediatalous liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet viestintäalalle. Edita, Helsinki. Vähämäki, Maija (toim.) (2006), 951-37-4644-5.

2. Kulttuuribusiness. WSOY, Vantaa. Niinikoski, Marja-Liisa; Sibelius, Kaisa (toim.) (2003), 951-0-27173-X.

3. Entrepreneurship and the experience economy / Daniel Hjorth and Monika Kostera (editors) (2007), Copenhagen: Copenhagen Business School Press; Abingdon: Marston Book Services, 

Verkkokirja.

4. Entrepreneurship in the Creative Industries: An International Perspective, Colette Henry (editor), (2008) Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, USA, eISBN: 9781848440128, Verkkokirja

5. Luennoitsijan osoittama verkkomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet