Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR2017 PYR14 Yrittäjyyden erikoiskurssit 2–8 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Ulla Hytti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on syventynyt valitsemaansa yrittäjyysteemaan, joka tukee hänen opintojaan.

Sisältö

Opintojaksot voivat olla esimerkiksi Porin yliopistokeskuksen korkeakouluyksiköiden emokorkeakouluissa suoritettuja opintoja. Opintojakso voi myös muodostua tiettyä, normaaliin opetusohjelmaan kuulumatonta yrittäjyyden osa-aluetta käsittelevästä kirjapaketista. Opintojakso voi myös muodostua aihealueen käytännönläheisestä kehityshankkeesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Suorituksista on aina sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritusajankohta vapaavalintainen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet