Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3002 PMAS2 Markkinoinnin teoriat 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Jaana Tähtinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PMAK Kandidaatin tutkielma, MENYB Tieteen filosofia (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot (muut).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat osaavat markkinoinnin teorian perustan ja tuntevat markkinoinnin pääkoulukunnat. He kykenevät arvioimaan ja jäsentämään tieteenfilosofisten lähtökohtien, ilmiöiden, teoreettisten lähestymistapojen ja metodien yhteyksiä. Opiskelijat kykenevät analysoimaan ja luokittelemaan tieteellisiä artikkeleita.

Sisältö

Markkinoinnin luonne, alat ja ilmiöt; teorian muodostus; markkinoinnin koulukunnat ja tutkimustraditiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 142 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Luento-opetus ja ryhmätyöskentely 16 t (80 % läsnäolopakko), Seminaari 4 t (pakollinen läsnäolo), itsenäinen työskentely koostuu artikkelianalyyseistä ja kurssimateriaalin opiskelusta 142 t. Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. IV periodi (yhteisvalinta), maisteriopintojen 1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Marketing Theory: A Student Text. Baker, Michael J. and Saren, Michael (eds.), 2nd ed. (2010), 978-1839204668.
 2. Marketing Theory: Foundations, Controversy, Strategy, Resource Advantage Theory. Hunt, Shelby D. (2010), 978-0765623638, 0765623633.
 3. Theory of Marketing: Outline of a Social Systems Perspective. Lüdicke, Marius K. (2006), 978-3835003040.
 4. Artikkeleita luennoitsijan ohjeistuksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet