Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509035 PTT8 Tuotannon johtamisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Rainer Breite
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tuotantostrategian osana liiketoimintastrategiaa. Opiskelija päättelee millä tavoin tuotannon johtamiseen liittyvä päätöksenteko vaikuttaa yrityksen strategiaan. Opiskelija muotoilee tuotantostrategian ja soveltaa oppimiaan strategioita tapausharjoituksessa. Näkökulma sekä palvelu- että teolliseen tuotantoon.

Sisältö

Tuotannon johtamisen perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Kurssilla käytetään Moodlea.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + harjoitustyö + case-harjoitukset. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategic Supply Chain Management. Shoshanan, Cohen; Roussel, Joseph (2005), 0-07- 143217-5.

2. Manufacturing operations strategy. Palgrave Macmillan, Basingstoke. (3. painos tai uud.) Hill, A. & Hill, T. (2009), 13:978-0-230-52091-2.

3. Luentokalvot

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-54100 Tuotannon johtamisen perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet