Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2038 PMA1B+ Applied Strategic Marketing Module 4 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola, Russell Williams
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

The aim of the course is threefold: to enable participants to develop the ability to devise and implement effective marketing strategies in a competitive environment and, to demonstrate a high level of problem solving competence in analyzing strategic cases and, to function as competent team members. "The Marketing Game!" simulation requires teams to allocate duties amongst themselves, analyze the market and competitors through management reports, select target markets, and position the product to meet the demands of the target market. After completing the simulation, students search for alternative research information and compose an individual report on postmodern marketing thinking.

Sisältö

The intensive part of this course is based on "The Marketing Game!" simulation, which is a competitive group activity where teams experience decision making under uncertainty in a simulated marketing environment.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 108 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Individual studying 108 h during the period of which 16 h will be the intensive seminars.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Suullinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Participation in the seminars and teamworking, oral presentation as a team and individual written report.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3rd year, IV per.

Lisätietoja

Course lecturing will be carried out and the individual report will be written in English. The course grade will be registered by the end of June. This course is equivalent to the previous course PMA1B+ Markkinoinnin johtamisen case-kurssi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet