Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2039 PMA6 Integrated Marketing Communications 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola, Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

After completing the course, the student can describe the importance of integrated marketing communication in building product/service/corporate brands. Accordingly, the student understands the significance of legal and ethical questions related to integrated marketing communications. The seminar exercises both deepen the theoretical understanding of the dimensions of marketing communications and develop knowhow and skills in team working and presentations.

Sisältö

The role of marketing communications and relative business law to a company.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 162 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Individual studying 162 h. Lectures 12 h and exercises 14 h.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Written exam on lectures and course literature + exercise(s). Participation in exercises.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd year II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity (2nd edition). Keller, Kevin Lane (2003), 0-13-110583-3. -5.

2. Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective (10th edition). Belch, G., & Belch, M., 978-0078028977

3. Additional online materials according to instructions.

Lisätietoja

This course is equivalent to the previous course PMA6 Markkinointiviestintä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet