Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509131 PLR90/PYJ17 Tilintarkastus 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Jukka Rajala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on tiedot kirjanpitovelvollisen yhtymän, yhteisön ja säätiön tilintarkastuksesta.

Sisältö

Kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon ja sisäisen kontrollin tarkastaminen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastusta koskeva normisto; tilintarkastuksen teorian peruskysymykset; tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastus; tilintarkastusmenetelmien perusteet; laadun valvonta tilintarkastuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset

Luennot, harjoitustehtävien suorittaminen, osallistuminen tehtäviä koskeviin palautekeskusteluihin, tentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja verkko-opetuksen käyttöaste on n. 35 prosenttia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Tilintarkastus - asiakkaan opas. Horsmanheimo, Pasi; Steiner, Maj-Lis (2008), 978-951-0-33178-1
  2. Tilintarkastajan rooli asiakasyrityksen taloudellisissa vaikeuksissa. KHT-Media. Helsinki (2010), 978-958-218-055-1.
  3. Muu kirjallisuus ja materiaali luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä ja opetuspaikka: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja kulttuuri, Pori. Opintojaksolle tulee hakea erillinen opinto-oikeus.

Opintojakson kuvaus, aikataulut ja tenttien ajankohdat löytyvät SAMK SoleOPS:n kautta (https://samk.solenovo.fi/opsnet/). Valitse 'Opintojaksoselosteen haku' -> Hae opintojakson nimellä.

Opiskelija voi sisällyttää tämän opintojakson joko yritysjuridiikan (PYJ17) tai laskentatoimen ja rahoituksen (PLR90) opintoihin. Opintojakso PYJ17 Tilintarkastus vastaa opintojaksoja PYJ8 Tilintarkastusoikeus ja PLT92 Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PLT92 tai PYJ8, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet