Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2034 PYJ19b Special Course in International Law, China 2 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

The student learns basic treats of a foreign legal system from the viewpoint of an international business. The student investigates tax law, contract law, financial law, intellectual property law, employment law, marketing law, competition law, environmental law and/or other business law in a certain legal system.

Sisältö

Business law and current business environment of China.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Exercises. The course is divided in three parts, which are completed separately. Exercises can be completed at any time during the study year, also in the summer. Instructions are in Moodle.
The parts are:
- USA PYJ19a (2 cr),
- China PYJ19b (2 cr) and
- Russia PYJ19c (2 cr).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Recommended year of study: 2nd-5th

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Books and articles will be announced in Moodle.

Lisätietoja

Opintojaksot PYJ19a ja PYJ19b vastaavat osittain lukuvuoden 2010–-2011 opintojaksoa PYJ14 Kansainvälinen talous ja kansainvälinen juridiikka (8 op). Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PYJ14, ei voi suorittaa tämän opintojakson USA- ja Kiina-osuuksia (PYJ19a ja PYJ19b).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet