Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2032 PYJ10 International and European Law 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

The student understands how international institutions and international law affect member states and businesses. The goal of free trade agreements is to facilitate trade across borders. States cannot erect artificial barriers of trade. Student understands the benefits and challenges of free trade for companies. The student is familiar with the legal frameworks of the European Union and World Trade Organization.

Sisältö

European Union and World Trade Organization as legal entities. International legal agreements.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 6 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Independent study before lectures.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi

Written exam before lectures. Lectures. Exercises after lectures. Presence required at lectures and exercises. Exercises consist of writing and presenting a report on a topic selected by student.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Web pages: European Union web page http://europa.eu. WTO web page http://www.wto.org.
 2. Understanding European Union Law. 5th edition. Davies, Karen (2012), 978-0-415-69903-7.
 3. Maailman kauppajärjestö WTO : sopimuskäytäntöä ja taustoja : käsikirja opiskelun ja käytännön työn tueksi / Martin Björklund & Seppo Puustinen (toim.). This book can be used by Finnish language students in exercises.
 4. Other literature specified by the lecturer.

Lisätietoja

This course is equivalent to the previous courses P052015 PYJ10, PYYJ2015 PYJ10 Kansainvälinen ja EU-oikeus and PYYJ2023 PYJ14 Kansainvälinen talous ja kansainvälinen juridiikka. A student who has completed any of the previous courses cannot complete the course.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet