Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1005 P 4: POLIITTISET JÄRJESTELMÄT 5 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Rauli Mickelsson
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa poliittisten järjestelmien tutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee suomalaisen ja eurooppalaisten poliittisten järjestelmien perusrakenteet ja -erot.

Sisältö

Poliittisten järjestelmien tutkimuksen perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä. Ohjeet sähköiseen tenttiin: https://tenttis.utu.fi/login/

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wiberg, M.: Politiikka Suomessa

Crepaz, M. & Steiner, J.: European Democracies (8. laitos)

Grant, A.: The American Political Process (7. laitos) 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos