Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1007 P 5: KANSAINVÄLINEN JÄRJESTELMÄ 5 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Mikael Mattlin
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa kansainvälisten järjestöjen, konfliktien, diplomatian ja globalisaation merkityksen oppiaineen perinteisen ytimen näkökulmasta. Opiskelija kykenee analysoimaan ko. ilmiöitä kriittisesti ja analyyttisesti.

Sisältö

Perusteet kansainvälisen järjestelmän toimijoista ja ilmiöistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

PÄÄAINEOPISKELIJAT: Opintojakso suoritetaan luentokurssina. Luentokurssin aikataulu ilmenee oppiaineen opetusohjelmasta.
SIVUAINEOPISKELIJAT: Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Sivuaineopiskelijat: Kurssi tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä. Ohjeet sähköiseen tenttiin: https://tenttis.utu.fi/login/

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit sivuaineopiskelijat:

Pakollinen:

Nye, J.: Understanding International Conflicts (6. laitos)

Valitse kaksi (2) kirjaa seuraavista:

Rittberger, V. & Zangl, B. & Staisch, M.: International Organization: Polity, Politics and Policies

Hudson, V.: Foreign Policy Analysis

Held, D. & McGrew, A.: Globalization and Anti-Globalization. Beyond the Great Divide (2. laitos)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos