Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2662 Inledning till juridisk svenska 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Anne-Maria Kuosa

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet
- osaa keskeisimmät juridiikan perustermit ruotsiksi
- pystyy lukemaan helpohkoja juridisia tekstejä ja kertomaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä tekstejä

Sisältö

Juridiikkaan johdattelevia tekstin ja kuullun ymmärtämistehtäviä, suullisia tehtäviä ja kirjoittamistehtäviä. Ruotsin kielen rakenteiden syventäminen juridisten tekstien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä ja tuotoksia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Integroidulla opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito ja kummastakin annetaan erillinen arvosana. Opiskelija saavuttaa ruotsin kielen opintojaksot Inledning till juridisk svenska, Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 suoritettuaan sellaisen ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Suullinen ja kirjallinen taito määrittyvät opintojaksojen Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 kyseisten arvosanojen keskiarvona. Keskiarvot 1-3 antavat tyydyttävän taidon, keskiarvot 3,5-5 antavat hyvän taidon.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (80%). Lisätiedot vapauttavasta kokeesta, ks. yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet