Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2641 Ruotsin kieli, Muntlig svenska 1 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Anne-Maria Kuosa

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruotsinkielistä puhetta ja pystyy keskustelemaan ruotsiksi tavanomaisista ja omaan alaan liittyvistä asioista.

Sisältö

Keskusteluharjoitukset ajankohtaisista tapahtumista, eri oikeusalojen sanaston harjoittelua, ääntämisharjoituksia, lyhyiden puheiden harjoittelua pienryhmissä, puhelintilanteet ja asiakaspalvelufraasit, työnhaku.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 22 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (75%). Opintojakson aikana arvioitavat tehtävät ja loppukoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan materiaalit

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa vapauttavalla kokeella ennen opetuksen alkua. Ota yhteyttä opettajaan.

Opintojakso on tarkoitettu vain sellaisille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintojakson Svenska för jurister 1. Syksyllä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle Inledning till juridisk svenska. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa 2013 tai aikaisemmin mutta eivät ole suorittaneet mitään tiedekunnan ruotsin kielen opintoja ilmoittautuvat opintojaksolle Inledning till juridisk svenska.

Ks. Kielten opintojen siirtymäsäännökset yleisten määräysten luvusta 3.7.4.

Opintojakso toteutetaan vain lukuvuonna 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet