Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM0004 Ruotsin kieli, Muntlig svenska 2 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Päivi Mattila
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruotsinkielistä puhetta ja pystyy käyttämään ruotsia suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija saavuttaa opintojakson suoritettuaan sellaisen ruotsin kielen suullisen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Sisältö

Erilaiset suulliset viestintätilanteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 22 t 0 t

Tiedot opetusajoista ja -paikoista löytyvät NettiOpsun opetusohjelmaosiosta.

HUOM! OPINTOJAKSO TOTEUTETAAN VAIN LUKUVUONNA 2014-2015

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Opintojakson aikana arvioitavat tehtävät ja suullinen loppukoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä.

Lisätietoja

Opintojakson opetus järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2014-2015.

Ks. Kielten opintojen siirtymäsäännökset yleisten määräysten luvusta 3.7.4.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto