Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2621 Ruotsin kieli, Svenska för jurister 1 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Anne-Maria Kuosa

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija pystyy hyödyntämään ruotsinkielisiä juridisia tekstejä. Opiskelija kykenee myös tuottamaan yksinkertaisia juridisia tekstejä sekä keskustelemaan juridisista aiheista.

Sisältö

Opintojaksojen aikana perehdytään juridiikan eri alojen teksteihin ja sanastoon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 44 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (75%).

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla vapauttavaan kokeeseen ennen ruotsin kielen opintojen aloittamista.
Opintojakso on tarkoitettu vain sellaisille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintojakson Muntlig svenska 1. Syksyllä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle Inledning till juridisk svenska. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa 2013 tai aikaisemmin mutta eivät ole suorittaneet mitään tiedekunnan ruotsin kielen opintoja ilmoittautuvat opintojaksolle Inledning till juridisk svenska.

Opintojakso toteutetaan vain lukuvuonna 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet