Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK3560 In vitro -diagnostiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Biotekniikka
Edeltävät opinnot
Edellyttää perustietoja biokemiasta ja kemiasta. Osallistujan oletetaan suorittaneen Biomolekyylit I (BKEM1240), Biomolekyylit II (BKEM1241), Mitä biotekniikka on? (BTEK4100), Aineenvaihdunta (BKEM1231) ja Kemian perusteet/B (KEMI5101) tai omaavan näitä vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laboratoriodiagnostiikan perusteet ja yleisimmin käytettävien menetelmien kuten immuno- ja nukleiinihappomääritysten keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelija on tutustunut määritysmenetelmien kehityshistoriaan ja tuntee nykyaikaisimpien menetelmien luokittelun erilaisten käyttötarkoitusten mukaisesti -laboratoriossa tehtävät testit, vieritestit ja kotikäyttöön soveltuvat pikatestit.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi laboratoriodiagnostiikan menetelmien kehityspolku ja määritysten toimintaperiaatteet. Kurssilla tutustutaan yleisimpiin leimateknologioihin, bioaffiniteettimääritysten periaatteisiin, erilaisiin reagensseihin ja muihin keskeisiin osa-alueisiin, joihin nykyisin käytössä olevat in vitro -diagnostiikan menetelmät perustuvat. Kurssiin loppuosassa kuullaan esimerkkejä diagnostiikkateollisuuden työtehtävistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin hyväksytty suoritus edellyttää 50% maksimipistemäärästä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luentomonisteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet