Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK3757 Fermentaatio- ja jälkikäsittelytekniikat 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärrys fermentaatiotekniikoista, mikrobikasvatuksista eri tilavuuksissa ja kasvatusten jälkikäsittelyvaiheista. Opiskelija myös ymmärtää miten näitä voi soveltaa prosessiteollisuudessa

Sisältö

Luentokurssilla käsitellään fermentaatiotekniikkaa, mikrobien kasvukinetiikkaa eri kasvatuksissa, teollisesti tärkeiden mikrobien eristystä ja parannusta, sterilointiprosessia, fermentoreiden rakennetta ja käyttöä sekä ilmastuksen (hapensaannin) merkitystä fermentaatioprosessissa. Lisäksi käsitellään yleisimpiä fermentaatiotekniikan jälkeisiä puhdistusvaiheita, kuten solujen talteenottoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aittomäki, E. ja muut,Bioprosessitekniikka (2002) ja Stanbury, P., Hall, S., Whitaker, A., Principles of Fermentation Technology, 2nd ed (1995).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet