Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK4044 Molekulaarinen biotekniikka 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin päätavoitteena on perehdyttää opiskelija molekulaarisen biotekniikan keskeisimpiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin. Keskeiset pyrkimyksenä on myös auttaa opiskelijaa muodostamaan selkeä kokonaisnäkemys molekulaarisen biotekniikan menetelmiin nojaavan tutkimuksen osa-alueista. Kurssin tavoitteena on myös kannustaa opiskelijaa pohtimaan nopeasti kehittyvien molekulaarisen biotekniikan menetelmien avaamia mahdollisuuksia ja toisaalta teknologisen kehityksen mukaan tuomia eettisiä kysymyksiä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista sekä pienryhmätyöskentelystä. Luennot pidetään kurssin alkupuolella ja niillä käydään läpi keskeisimpiä molekulaarisen biotekniikan menetelmiä ja suuntauksia. Ryhmätyöskentelyn keinoin perehdytään spesifisiin aihealueisiin.

Opetuskieli

suomi

Kirjallinen materiaali englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin hyväksytty suoritus edellyttää 50% maksimipistemäärästä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT (Biotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet