Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH000023 Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Jyrki Liesivuori, Turun työtieteiden keskus (TCLS)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä työntekijälle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti työelämän hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja niiden monimutkaisia yhteyksiä, sekä antaa opiskelijalle esimiesvalmiuksia.
Opiskelijan työelämään liittyvän osaamisen lisääminen ja työhyvinvointiin liittyvien valmiuksien edistäminen parantavat hänen kiinnittymistään työelämään. Opiskelijan työhyvinvointivalmiudet ja työelämään liittyvän tietouden lisääntyminen ovat yhteydessä työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvoinnin ja työelämän laadun paranemiseen.

Sisältö

Muutokset työssä ja työelämässä
Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työolot ja työympäristö työhyvinvointia luomassa
Aivot ja työ
Työterveys ja ammattitaito työhyvinvoinnin edistäjinä
Työhyvinvoinnin vaikuttavuus

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojen loppuvaiheessa/maisterivaiheessa

Toteutustavat

Interaktiivinen opetus 14h ja ryhmätyö 4h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Pakollinen ryhmätyö Work Cafe -periaatteella ja työn esittäminen sekä oppimispäiväkirja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tuomo Alasoini: Hyvinvointia työstä. Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla. Helsinki 2011. TYKES: Raportteja 76.

2.Tuomo Alasoini: Mainettaan parempi työ. Kymmenen väitettä työelämästä. EVA raportti, Helsinki 2010.

3.Netistä löytyvät valitut julkaisut.

4.Luennoilla käsitelty materiaali.

Lisätietoja

Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin -opintojaksoa tarjotaan kaikille Turun yliopiston eri tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot